Văn phòng Viện
Văn phòng:
Nhà F, trường ĐHBK Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:+84 243 623 04 35
Fax:+84 243 623 02 93
Email:aist@hust.edu.vn
Trang web:http://aist.hust.edu.vn
Trang facebook:https://www.facebook.com/aist.hust
Phụ trách chung:Bùi Thị Liên Anh