TS. Nguyễn Thị Lan

Sản phẩm ứng dụng: 

- Cung cấp hạt nano Fe3O4 có kích thước từ 5-15 nm dạng bột và dạng phân tán trong dung dịch (DI, Axit oleic,…)

- Cung cấp vật liệu graphene oxide (đơn lớp, đa lớp) phân tán trong DI, và các dung môi theo yêu cầu

- Hợp tác và cung cấp hạt nano Fe3O4, GO cho các đơn vị, đồng nghiệp sử dụng với mục đích nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nhu cầu tuyển:

Đang cần tuyển NCS, HVCH, SV tham gia nghiên cứu khoa học, làm ĐATN. Hỗ trợ 100% chi phí nguyên vật liệu, phân tích đo đạc, được tham gia các Hội nghị KH trong nước và quốc tế và 100% học phí cho các bạn theo học tại Viện AIST. Liên hệ: lan.nguyenthi1@hust.edu.vn