Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CỦA VIỆN AIST NĂM 2015

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học năm học 2015 cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ nano (đào tạo Thạc sĩ khoa học và Thạc sĩ kỹ thuật)

1. Đối tượng tuyển

 • Tốt nghiệp đại học các ngành như: Vật lý, Vật lý Kỹ thuật, Vật lý Kỹ thuật và công nghệ nano, Hóa học, Công nghệ Hoá học, Khoa học Vật liệu, Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, Điện tử.
 • Đối với đối tượng đăng ký dự thi để học theo:

  - Định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học): người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, các trường hợp khác phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp.

  - Định hướng ứng dụng (Thạc sĩ kỹ thuật): người có bằng tốt nghiệp đại học của tất cả các ngành ở trên.

2. Hình thức đào tạo

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ từ 1 đến 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, cao học học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ khoa học hoặc Thạc sĩ kỹ thuật Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ nano chuyên ngành Vật lý kỹ thuật.

3. Môn thi tuyển

 • Toán cao cấp
 • Vật lý cơ sở
 • Tiếng Anh

4. Học bổng

Học viên sẽ được cấp học bổng theo 3 hình thức sau:

 • Học bổng do Viện AIST cấp (dành cho các học viên đạt loại giỏi)
 • Học bổng tham gia các nhóm nghiên cứu (dành cho các học viên có tham gia NCKH)
 • Học bổng từ công nghiệp cấp (dành cho các học viên có tham gia với công nghiệp)

5. Các hỗ trợ khác khi nghiên cứu & học tập tại AIST

Trong quá trình đào tạo, các học viên sẽ nhận được một số hỗ trợ như:

 • Học viên sẽ được sử dụng các thiết bị nghiên cứu hiện đại như kính hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HRTEM), kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), thiết bị đo huỳnh quang phân giải cao (Nanolog), thiết bị đo từ kế mẫu rung (VSM), thiết bị đo hiệu ứng Hall lượng tử, phòng sạch...
 • Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tốt nghiệp, cũng như tham gia các hội nghị và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
 • Sau khi tốt nghiệp cao học. các thạc sỹ có thể được giới thiệu công tác và làm việc tại các hãng công nghiệp, công ty công nghệ cao, hoặc trở thành cán bộ kỹ thuật trong các khu công nghiệp và các hãng sản xuất, hoặc được giới thiệu tiếp tục học/nghiên cứu để nhận bằng tiến sỹ ở trong và ngoài nước.

Thủ tục nhận hồ sơ và thời gian thi

 • Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 10/12/2014 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://sdh.hust.edu.vn
 • Nộp hồ sơ tại Viện đào tạo sau đại học (phòng 315 nhà C1, ĐHBK HN): từ 30/3/2015 đến 17/4/2015
 • Nộp lệ phí thi: từ 27/7/2015 đến 31/7/2015 (tại phòng Kế hoạch và tài vụ, phòng 209- nhà C3-C4)
 • Thời gian thi tuyển: từ 21/8 đến 23/8/2015

Địa chỉ liên hệ trực tiếp

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Nhà F, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36230435, Fax: (04) 36230293

E-mail: AIST@hust.edu.vn           Website: http://aist.hust.edu.vn

hoặc

PGS.TS. Lê Anh Tuấn; Email: tuan.leanh1@hust.edu.vn; Tel: 0916366088

Showing 1 - 1 of 11 results.
Items per Page
Trang của 11
Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CỦA VIỆN AIST NĂM 2015

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học năm học 2015 cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ nano (đào tạo Thạc sĩ khoa học và Thạc sĩ kỹ thuật)

1. Đối tượng tuyển

 • Tốt nghiệp đại học các ngành như: Vật lý, Vật lý Kỹ thuật, Vật lý Kỹ thuật và công nghệ nano, Hóa học, Công nghệ Hoá học, Khoa học Vật liệu, Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, Điện tử.
 • Đối với đối tượng đăng ký dự thi để học theo:

  - Định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học): người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, các trường hợp khác phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp.

  - Định hướng ứng dụng (Thạc sĩ kỹ thuật): người có bằng tốt nghiệp đại học của tất cả các ngành ở trên.

2. Hình thức đào tạo

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ từ 1 đến 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, cao học học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ khoa học hoặc Thạc sĩ kỹ thuật Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ nano chuyên ngành Vật lý kỹ thuật.

3. Môn thi tuyển

 • Toán cao cấp
 • Vật lý cơ sở
 • Tiếng Anh

4. Học bổng

Học viên sẽ được cấp học bổng theo 3 hình thức sau:

 • Học bổng do Viện AIST cấp (dành cho các học viên đạt loại giỏi)
 • Học bổng tham gia các nhóm nghiên cứu (dành cho các học viên có tham gia NCKH)
 • Học bổng từ công nghiệp cấp (dành cho các học viên có tham gia với công nghiệp)

5. Các hỗ trợ khác khi nghiên cứu & học tập tại AIST

Trong quá trình đào tạo, các học viên sẽ nhận được một số hỗ trợ như:

 • Học viên sẽ được sử dụng các thiết bị nghiên cứu hiện đại như kính hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HRTEM), kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), thiết bị đo huỳnh quang phân giải cao (Nanolog), thiết bị đo từ kế mẫu rung (VSM), thiết bị đo hiệu ứng Hall lượng tử, phòng sạch...
 • Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tốt nghiệp, cũng như tham gia các hội nghị và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
 • Sau khi tốt nghiệp cao học. các thạc sỹ có thể được giới thiệu công tác và làm việc tại các hãng công nghiệp, công ty công nghệ cao, hoặc trở thành cán bộ kỹ thuật trong các khu công nghiệp và các hãng sản xuất, hoặc được giới thiệu tiếp tục học/nghiên cứu để nhận bằng tiến sỹ ở trong và ngoài nước.

Thủ tục nhận hồ sơ và thời gian thi

 • Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 10/12/2014 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://sdh.hust.edu.vn
 • Nộp hồ sơ tại Viện đào tạo sau đại học (phòng 315 nhà C1, ĐHBK HN): từ 30/3/2015 đến 17/4/2015
 • Nộp lệ phí thi: từ 27/7/2015 đến 31/7/2015 (tại phòng Kế hoạch và tài vụ, phòng 209- nhà C3-C4)
 • Thời gian thi tuyển: từ 21/8 đến 23/8/2015

Địa chỉ liên hệ trực tiếp

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Nhà F, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36230435, Fax: (04) 36230293

E-mail: AIST@hust.edu.vn           Website: http://aist.hust.edu.vn

hoặc

PGS.TS. Lê Anh Tuấn; Email: tuan.leanh1@hust.edu.vn; Tel: 0916366088

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CỦA VIỆN AIST NĂM 2014

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học khoá 01 năm học 2014 cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ nano chuyên ngành Vật lý kỹ thuật (đào tạo Thạc sĩ khoa học và Thạc sĩ kỹ thuật)

1. Đối tượng tuyển

 • Tốt nghiệp đại học các ngành đúng như: Vật lý, Vật lý Kỹ thuật, Vật lý Kỹ thuật và công nghệ nano, Hóa học, Công nghệ Hoá học, Khoa học Vật liệu, Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; hoặc các ngành gần như: Cơ khí, cơ điện tử, điện, điện tử... (đối với các ngành gần học viên phải học bổ sung 9 tín chỉ)
 • Đối với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học):

  - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

  - Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp.

 • Đối với với đối tượng đăng ký dự thi để học theo định hướng ứng dụng (Thạc sĩ kỹ thuật): không yêu cầu có thâm niên công tác.

2. Hình thức đào tạo

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ từ 1 đến 2 năm. Sau khi tốt nghiệp cao học học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ khoa học hoặc Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Vật lý kỹ thuật.

3. Môn thi tuyển

 • Môn Toán cao cấp
 • Môn cơ sở chuyên ngành: Vật lý cơ sở
 • Môn Tiếng Anh (miễn thi khi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài, TOEFL 400 hoặc IELTS 4.5 hoặc TOEIC 450 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ)

4. Học bổng

Học viên sẽ được cấp học bổng theo 3 hình thức sau:

 • Học bổng do Viện AIST cấp (dành cho các học viên đạt loại giỏi)
 • Học bổng tham gia các nhóm nghiên cứu (dành cho các học viên có tham gia NCKH)
 • Học bổng từ công nghiệp cấp (dành cho các học viên có tham gia với công nghiệp)

5. Các hỗ trợ khác khi nghiên cứu & học tập tại AIST

Học viên sẽ được sử dụng hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại tại Viện AIST phục vụ công tác nghiên cứu khoa học như kính Hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HRTEM), kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), hệ đo huỳnh quang (Nanolog), hệ đo từ kế mẫu rung (VSM), hệ đo hiệu ứng Hall, phòng sạch tiêu chuẩn...

Trong quá trình đào tạo, các học viên được hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tốt nghiệp, cũng như tham gia các hội nghị và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp các thạc sỹ có thể công tác và làm việc tại các hãng công nghiệp, công ty công nghệ cao, hoặc trở thành cán bộ kĩ thuật trong các khu công nghiệp và các hãng sản xuất, hoặc tiếp tục học để nhận bằng tiến sỹ ở các nước tiên tiến như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp, Đức,...

Thủ tục nhận hồ sơ và thời gian thi

 • Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi tại Viện Đào tạo Sau đại học, ĐHBK HN (phòng 315-C1) từ 25/2/2014 đến 4/3/2014 hoặc tại Văn phòng Viện AIST từ 25/2/2014 đến 16/5/2014.
 • Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Văn phòng Viện AIST từ 5/5/2014 đến 16/5/2014 (đối với các thí sinh hiện đang là sinh viên năm cuối cần bổ sung thêm giấy chứng nhận tốt nghiệp)
 • Nộp lệ phí dự thi: từ 17/6 đến 20/6/2014 tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, phòng 209 nhà C3-C4, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thời gian thi tuyển: 18-20/7/2014

Địa chỉ liên hệ trực tiếp

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Nhà F, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36230435

Fax: (04) 36230293

E-mail: AIST@hust.edu.vn

Website: http://aist.hust.edu.vn

Theo thông báo của Viện ĐT SĐH, Viện xin được gửi các thông tin có liên quan đến kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2016 như sau:

 

Hình thức tuyển sinh:Xét tuyển
Mẫu hồ sơ:Trên website Viện Đào tạo Sau đại học download: http://sdh.hust.edu.vn/
Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí xét duyệt hồ sơ:Từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 04/03/2016
Địa điểm nhận hồ sơ:Viện đào tạo Sau đại học
Nộp lệ phí xét tuyển NCS:từ ngày 04/04/2016 đến 08/04/2016 tại phòng Kế hoạch- tài vụ, tầng 2 nhà C3-4, ĐH Bách khoa Hà Nội
Thời gian xét tuyển:Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 29/04/2016

 

Chi tiết về điều kiện dự tuyển và các giấy tờ có liên quan cần thiết cho Hồ sơ xét tuyển tham khảo file pdf.

Xin trân trọng thông báo.

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

Thời gian: 8 - 10/11/2015
Địa điểm: Đại học Quốc gia TP HCM

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 9 (SPMS2015) vào các ngày 8-10 tháng 11 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị:

 • Vật lý Vật liệu Từ và Siêu dẫn
 • Vật lý Bán dẫn-Điện môi
 • Vật liệu-Linh kiện Bán dẫn-Điện môi
 • Vật liệu Y-Sinh-Nông nghiệp, Năng lượng-Môi trường
 • Vật liệu Compozit-Kim loại-Gốm

Các mốc thời gian quan trọng:

 • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo: 15/6/2015
 • Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí: 15/8/2015

Hội nghị phí Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:

 • Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai: 1.500.000 đ/người
 • Nghiên cứu sinh, học viên cao học: 1.000.000 đ/người
 • Sinh viên: 500.000 đ/người
  Kinh phí trên bao gồm: Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị; Quà lưu niệm; Ăn trưa; Trà, cafe bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; Phí Hội viên Hội KHVL niên khoá 2015-2016.

Địa chỉ liên lạc:

BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 9
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: (04)36230435 Fax (04)36230293
E-mail: spms2015vmrs@gmail.com
Website: http://spms2015.vmrs.org.vn

 

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

NCS: Đỗ Quang Trung

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha ZnS/ZnO của các cấu trúc ZnS một chiều

Thời gian: 09:00, thứ năm, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Địa điểm: P318, nhà C1, ĐHBKHN

Kính mời các thày cô, các bạn NCS quan tâm đến dự

Trân trọng thông báo.

Showing 1 - 5 of 9 results.
Items per Page
Trang của 2