Liên lạc

 Viện tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Văn phòng:
Nhà F, trường ĐHBK Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:+84 43 623 04 35
Fax:+84 43 623 02 93
Email:aist@hust.edu.vn
Trang web:http://aist.hust.edu.vn
Phụ trách chung:

Nguyễn Duy Hùng