Giới thiệu chung

 

 Email: viet.daoxuan@hust.edu.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Các kết quả KHCN nổi bật: đóng gói thành công LED chuyên dụng dùng chiếu sáng cho cây Thanh long ra hoa trái vụ và chiếu sáng cho cây rau sinh trưởng phát triển.

Quy trình:

LED 1: Chúng tôi đã chế tạo thành công LED nông nghiệp có phổ đỏ (660 nm) và đỏ xa (730 nm). Cường độ và tỷ lệ giữa đỏ và đỏ xa được tính toán và điều chỉnh sao cho phù hợp với kích thích cây Thanh long ra hoa trái vụ

LED 2: Chúng tôi đã chế tạo thành công LED nông nghiệp có đủ 3 màu xanh nước biển, xanh lá cây và đỏ. Cường độ và tỷ lệ giữa màu được tính toán và điều chỉnh sao cho phù hợp với chiếu sáng cây rau.

 

LED 1 sản xuất đèn LED Thanh long chiếu sáng cho cây Thanh long ra hoa trái vụ 

 

LED 2 sản xuất đèn LED trồng rau thử nghiệm chiếu sáng cho cây rau sinh trưởng và phát triển.