PGS. TS Phạm Hùng Vượng

 

Nhu cầu tuyển SV

Đang cần tuyển NCS, HVCH, SV tham gia nghiên cứu. Hỗ trợ 100% ( học phí, chi phí nguyên vật liệu, phân tích đo đạc). Được giới thiệu học tập, thực tập và nghiên cứu tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Địa chỉ liên hệ

Email:vuong.phamhung@hust.edu.vn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      Hạt nano vàng (Au) phân tán trong nước: Kích thước: 10 nm, 25 nm, 40 nm và 80 nm. Hàm lượng: 20 mg/lít.

 

2.      Hạt nano các bon đánh dấu huỳnh quang

 

 

3.    Dịch vụ phân tích: Đánh giá tính tương thích tế bào sinh học cho vật liệu y sinh. Đánh giá hình thái, tính tăng sinh và biệt hóa của tế bào y sinh