Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu

1. Khoa học và Công nghệ Nano

2. Hệ thống năng lượng bền vững