Các nhóm nghiên cứu

 

1. Nano-quang-điện tử và ứng dụng trong chiếu sáng rắn

     - TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

     - TS. Nguyễn Duy Hùng

     - PGS. TS. Đào Xuân Việt

2. Vật liệu nano y sinh

     - PGS. TS. Phạm Hùng Vượng

    - TS. Nguyễn Thị Lan

     - TS. Lê Thị Tâm

3. Vật liệu tích trữ năng lượng

     - PGS. TS. Nguyễn Duy Cường

     - TS. Dương Thanh Tùng

     - TS. Tạ Quốc Tuấn

     - TS. Nguyễn Thị Kim Liên

4. Vật liệu nano từ 

     - TS. Nguyễn Đức Dũng

     - TS. Nguyễn Thị Lan

     - PGS. TS. Đào Xuân Việt

 5. Xử lý môi trường

       - TS. Nguyễn Thị Lan

       - TS. Phạm Mai Phương

       - TS. Cao Xuân Thắng

       - TS. Nguyễn Đức Dũng
 
6. Tính toán và mô phỏng vật liệu&linh kiện
 

        - PGS. TS. Đào Xuân Việt  (Mô phỏng Monte-Carlo về chuyển pha từ của các vật liệu thấp chiều)

        - TS. Đoàn Quảng trị   (Mô phỏng các linh kiện điện tử)  

        - TS. Nguyễn Việt Hưng   (Tính toán và mô phỏng các linh kiện quang & quang tử)