Liên hệ

 Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

           Văn phòng:     Nhà F, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
           Điện thoại:     +84 43 623 04 35
           Fax:                +84 43 623 02 93
           Email:             aist@hust.edu.vn
           Website:         http://aist.hust.edu.vn