Các hợp tác

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước:
- Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
- Các đơn vị của Trường ĐHBK HN như Viện VLKT, ITIMS, ICCMS, ...
- Các trung tâm nghiên cứu mạnh của Hà Lan, Ý, Hàn Quốc, Bỉ, Pháp, Nga ...

Đồng thời, Viện cũng tiến hành hợp tác với doanh nghiệp/nhà sản xuất trong chuyển giao công nghệ, nổi bật là hợp tác giữa Viện và Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.