Liên lạc

Vị trí:

Phòng thí nghiệm BKEMMA nằm ở tầng trệt (phía đối diện hồ Tiền) của Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu trong khuôn viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Địa chỉ gửi thư:

Phòng thí nghiệm BKEMMA, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Đại học Bách khoa Hà Nội, 40 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Email: contact [at] bkemma.edu.vn

Website: www.bkemma.edu.vn