Giới thiệu chung

Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích (tên viết tắt BKEMMA) thuộc Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) được thành lập theo Quyết định 3256/QĐ-ĐHBK-TCCB do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) ký ngày 27 tháng 12 năm 2012. BKEMMA thực hiện các nghiên cứu về tính chất của các vật liệu tiên tiến ở kích thước micro và nano sử dụng các kĩ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích.


 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đức Dũng

Website của PTN BKEMMA: www.bkemma.edu.vn