Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm BKEMMA được trang bị đầy đủ cho các phép đo hiển vi điện tử và vi phân tích. Phòng thí nghiệm có các thiết bị:


  • Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HR-TEM): FEI Tecnai G2 F20 (Mỹ).

 

  • Hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM) tích hợp với phổ kế tán sắc năng lượng tia x (EDS) và đầu dò huỳnh quang catôt (CL): JEOL JSM-7600F (Mỹ).

 

 

 

BKEMMA cũng sử dụng các thiết bị tiên tiến khác ở viện AIST để phục vụ cho việc chế tạo và khảo sát mẫu (xem danh sách các thiết bị ở đây).