Danh mục cán bộ

 

TS. Nguyễn Duy HùngTrưởng phòng PTN Nano Quang - Điện tử
 Các môn giảng dạy:
n/a
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu tính chất quang lượng tử của các hệ thấp chiều.
- Nghiên cứu các tính chất quang điện của các vật liệu có kích thước na nô.
- Nghiên cứu và chế tạo LED ứng dụng trong chiếu sáng.
- Nghiên cứu và tổng hợp bột huỳnh quang ứng dụng chế tạo WLED.
Đọc tiếp >>Email: hung.nguyenduy@hust.edu.vn hoặc hungitims@yahoo.com
GS. TS. Phạm Thành HuyHiệu Trưởng trường Đại học Phenikaa- Cộng tác
Các môn giảng dạy:
- Vật liệu có cấu trúc nano
- Khoa học nano: Cơ sở và Ứng dụng
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu nano bán dẫn và ôxít kim loại ZnS, ZnO, TiO2 và ứng dụng.
- Vật liệu và linh kiện quang điện tử trên cơ sở nano Si.
- Vật liệu phosphor cho đèn huỳnh quang compact và cho điốt phát quang ánh sáng trắng (WLED).
- Vật liệu nano carbon và ứng dụng.
 Đọc tiếp >>Email: huy.phamthanh@hust.edu.vn hoặc huypt-hast@mail.hut.edu.vn
PGS. TS. Nguyễn Hữu LâmPhó trưởng phòng PTN Nano Quang - Điện tử
Cán bộ kiêm nhiệm từ Viện Vật lý kỹ thuật
 Các môn giảng dạy:
- "Vật liệu bán dẫn và Các cấu trúc nano" cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật, sinh viên lớp Kỹ sư tài năng
- "Micro- Nano Fabrication and Processing Technology" cho sinh viên chương trình Tiên tiến.
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử, dây lượng tử Si, Ge bằng phương pháp phún xạ.
- Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nhớ hình bằng phương pháp đồng phún xạ.
- Ống nano cácbon và ứng dụng làm nguồn phát xạ điện tử.
- Chế tạo và khảo sát các cấu trúc nano chế tạo bằng phương pháp vật lý.
- Nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano.
Đọc tiếp >>Email: lam.nguyenhuu@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Khắc MẫnPhó trưởng phòng PTN Nano Quang - Điện tử
Cán bộ kiêm nhiệm từ Viện ITIMS
 Các môn giảng dạy:
- Vật lý chất rắn.
- Vật lý và Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao.
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao.
- Các hiện tượng chuyển pha kim loại-điện môi.
- Phổ quang điện tử tia-x (XPS)
Đọc tiếp >>Email: nkman@itims.edu.vn
TS. Nguyễn Việt Hưng 
 Các môn giảng dạy:

- Vật lý của vật liêu nano quang điện tử và quang tử.

- Cơ sở lý thuyết về vật liệu và linh kiện nano.

Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu quá trình lan truyền của các xung và các chùm tia laser trong các môi trường quang học phi tuyến.
- Nghiên cứu một số tính chất của hệ ngưng tụ Bose-Einstein trong gần đúng trường trung bình.
- Nghiên cứu các soliton quang học, soliton sóng vật chất và động lực học của tương tác giữa các soliton.

- Mô phỏng các linh kiện quang&quang tử

Đọc tiếp >>Email: hung.nguyenviet_aist@hust.edu.vn hoặc hungvn1102@gmail.com
TS. Phạm Hùng Vượng 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu điốt phát quang.
- Công nghệ vật liệu màng mỏng.
- Vật liệu sinh học.
- Tế bào sinh học và tế bào gốc.
- Vật liệu gốm (ceramic).
- Kim loại và hợp kim.
- Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp nghiền cơ học năng lượng cao.
- Vật liệu xốp.
Đọc tiếp >>Email: vuong.hungpham@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Lan 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu từ có cấu trúc nano và các ứng dụng
- Chất lỏng từ và ứng dụng
- Vật liệu nano cacbon và ứng dụng
- Vật liệu composite của hạt nano từ@Graphene, Graphene oxide và ứng dụng
Đọc tiếp >>Email: lanchoac@gmail.com
TS. Nguyễn Duy Cường 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu và chế tạo bột nano TiO2.
- Nghiên cứu và chế tạo điện cực SrRuO3 cho các ứng dụng trong ferroelectriec.
- Nghiên cứu và chế tạo các điện trở màng mỏng bao gồm: CuNi, NiCr, TaN, TiN, và TiNxOy.
- Chế tạo thiết bị sóng micro attenuator sử dụng các điện trở màng mỏng.
- Vật liệu điện môi: bismuth-based pyrochlore với hằng số điện môi cao trong tụ đa lớp kết hợp với cấu trúc percolative.
- Nghiên cứu và chế tạo cảm biến nhạy khí sử dụng sợi nano Ga2O3.
- Nghiên cứu và chế tạo các loại pin năng lượng mặt trời.
Đọc tiếp >>Email: cuongkaht (at) yahoo.com

 

TS. Dương Thanh Tùng 

 

 

Các môn giảng dạy:
- Vật liệu tích trữ và chuyển hóa Hydro

- Khoa học Nano: Cơ sở và Ứng dụng
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Pin mặt trời thế hệ mới
- Vật liệu nano ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử
- Vật liệu oxit kim loại cấu trúc nano

Đọc tiếp >>Email: tung.duongthanh (at) hust.edu.vn