Liên hệ
           Văn phòng:     Nhà F, trường ĐHBK Hà Nội, số 40 phố Tạ Quang Bửu,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
           Điện thoại:     +84 43 623 04 35
           Fax:                +84 43 623 02 93
           Email:             aist@hust.edu.vn
           Website:         http://aist.hut. edu.vn