Hợp tác

 

Hội thảo lần 1 do Viện AIST và Trung tâm Bơm nhiệt và trữ nhiệt Nhật Bản (HPTCJ) đồng chủ trì ngày 28.07.2010 tại ĐHBKHN trong khuôn khổ dự án Điều hòa hiệu suất cao     
Phòng NC Hệ thống năng lượng bền vững sẽ xây dựng đề án, chủ trì và kết hợp với các đơn vị trong trường (Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh, Trung tâm CRC, Viện KH&CN Môi trường, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm….) và ngoài trường (Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Điện lực, TKV, PVN,…), các đối tác quốc tế ( các nước ASEAN, Nhật Bản, Nga, Pháp….) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án và đề tài KHCN trong lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.