Danh mục cán bộ
PGS. TS. Phạm Hoàng LươngNguyên Trưởng phòng nghiên cứu hệ thống năng lượng bền vững
Các môn giảng dạy:
- Hiệu quả Năng lượng (thuộc Chương trình đào tạo đại học)
- Kỹ thuật lớp sôi (thuộc Chương trình đào tạo cao học)
- Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (thuộc chương trình đào tạo cao học)
- Công nghệ than sạch (thuộc Chương trình đào tạo tiến sỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Công nghệ than sạch (cháy và khí hóa than dạng lớp sôi và lớp sôi tuần hoàn);
- Công nghệ năng lượng sinh khối (nhiệt phân, khí hóa và cháy sinh khối để cung cấp điện và nhiệt);
- Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp;
- Nghiên cứu và ứng dụng Chu trình vòng đời để nhận dạng và phân tích tiềm năng ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam.
 Đọc tiếp >>Email: luong.hoangpham@hust.edu.vn
TS. Tạ Quốc Tuấn 
Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu dẫn ion
 
 Đọc tiếp >>Email: tuan.taquoc@hust.edu.vn
TS. Lê Thị TâmPhó tổ trưởng Công đoàn Viện
Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Công nghệ gen, protein tái tổ hợp
- Nghiên cứu liên kết giữa công nghệ sinh học với công nghệ nano định hướng ứng dụng
- Quản lý năng lượng, các mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam và trên Thế giới.
 Đọc tiếp >>Email: tam.lethi@hust.edu.vn
TS.  Phạm Thị Mai Phương 
 Các môn giảng dạy:
không có
Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu xúc tác trên cơ sở Bitmut Molipdat cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylene tạo acrolein
- Nghiên cứu hệ xúc tác xử lý khí thải xe máy.
Đọc tiếp >>Email: maiphuong1985@gmail.com