Chiến lược đào tạo
  • Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
  • Chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn nhằm có thể thu hút các sinh viên giỏi trong nước và các sinh viên trong khu vực cũng như trên thế giới.
  • Quan tâm đặc biệt tới phương thức đào tạo, phương pháp dạy và học với mục đích trang bị cho sinh viên phương pháp học tập chủ động, sáng tạo và hiệu quả.