Danh mục cán bộ

Biên chế cơ hữu

 PGS. TS. Phạm Thành Huy  PGS. TS. Phạm Hoàng Lương

Viện trưởng 
Trưởng PTN Nano Quang điện tử
 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN
Trưởng phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững
Email: huy.phamthanh(at)hust.edu.vn Email: luong.phamhoang(at)hust.edu.vn
     
 PGS. TS. Phương Đình Tâm  TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

Phó Viện trưởng
 
Phó Viện trưởng
Email: tam.phuongdinh(at)hust.edu.vn Email: kien.nguyenductrung(at)hust.edu.vn
     
 PGS. TS. Lê Anh Tuấn  TS. Nguyễn Đức Dũng

Trưởng phòng KH&CN nano
 
Trưởng PTN Hiển vi điện tử và vi phân tích
Email: tuan.leanh1(at)hust.edu.vn Email: dung.nguyenduc(at)hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Duy Hùng  PGS. TS. Đỗ Vân Nam

Phó trưởng phòng PTN Nano Quang điện tử
 
Phó trưởng phòng Phòng KH&CN nano
Email: hung.nguyenduy(at)hust.edu.vn Email: nam.dovan(at)hust.edu.vn
     
 TS. Đào Xuân Việt  TS. Tạ Quốc Tuấn

Trưởng PTN chung HUST - RALACO
  
Email: viet.daoxuan(at)hust.edu.vn Email: tuan.taquoc(at)hust.edu.vn
     
 TS. Lê Thị Tâm  TS. Nguyễn Thị Kim Liên
   
Email: tam.lethi(at)hust.edu.vn Email: lien.nguyenthikim2(at)hust.edu.vn
     
 ThS. Hoàng Lan  ThS. Trần Trọng An
   
Email: lan.hoang(at)hust.edu.vn Email: an.trantrong(at)hust.edu.vn
     
 TS. Phạm Hùng Vượng  TS. Nguyễn Việt Hưng
   
Email: vuong.phamhung(at)hust.edu.vn Email: hung.nguyenviet_aist(at)hust.edu.vn
     
 TS. Vũ Ngọc Phan  TS. Nguyễn Thị Lan
   
Email: phan.vungoc(at)hust.edu.vn Email: lan.nguyenthi1(at)hust.edu.vn
     
 TS. Cao Xuân Thắng  ThS. Phạm Thế Kiên
   
Email: thang.caoxuan(at)hust.edu.vn Email: kien.phamthe(at)hust.edu.vn
     
 CN. Đinh Hương Dương Nguyên  TS. Nguyễn Duy Cường

Kế toán trưởng
  
Email: nguyen.dinhduonghuong(at)hust.edu.vn Email: cuong.nguyenduy(at)hust.edu.vn
     
 TS. Đoàn Quảng Trị  TS. Nguyễn Hữu Dũng
   
Email: tri.doanquang(at)hust.edu.vn Email: dung.nguyenhuu1 (at) hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Thị Khôi  TS. Phạm Thị Mai Phương
   
Email: khoi.ktnguyen (at) gmail.com Email: maiphuong1985 (at) gmail.com
     
 TS. Dương Thanh Tùng  
    
Email: duong.thanhtung (at) hust.edu.vn  
     

Cán bộ kiêm nhiệm, cộng tác viên

Nghiên cứu sinh

 • Phạm Văn Tuấn
 • Nguyễn Đức Khoáng
 • Đỗ Quang Trung
 • Tống Thị Hảo Tâm
 • Lê Tiến Hà
 • Nguyễn Tiến Cương
 • Nguyễn Tư
 • Tạ Thị Nhật Anh
 • Hồ Sĩ Tá
 • Lê Hoàng Anh
 • Nguyễn Xuân Quang
 • Phạm Anh Minh
 • Vũ Thị Trang
 • Phạm Thị Lan Hương