Các đơn vị trực thuộc Viện

 

  • Phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững
       Trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Hoàng Lương
 
 
 
  • Phòng Khoa học và Công nghệ Nano
       Trưởng phòng: TS. Lê Anh Tuấn
       Phó trưởng phòng: TS. Đỗ Vân Nam và TS. Đào Xuân Việt
         
 
  • Phòng thí nghiệm Nano Quang - Điện tử
       Trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Thành Huy
       Phó trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm, TS. Nguyễn Khắc Mẫn và TS. Nguyễn Duy Hùng
 
  • Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và vi hệ thống
       Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đức Dũng
 
  • Phòng thí nghiệm Vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường
       Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Minh Thắng
 
(xem thông tin chi tiết trong các phần về các phòng)