Thư ngỏ

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Viện được thành lập theo quyết định số 2008/QĐ-BGDĐT ký ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng và nhiệm vụ
Thành lập vào năm 2007, Viện tiên tiến Khoa học và công nghệ hướng tới:
• Triển khai và thực hiện các hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực Vật lý, Vật liệu mới, Điện tử và Hệ thống năng lượng bền vững
• Đào tạo sau đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh)
• Thiết lập các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo trình độ cao
• Cung cấp dịch vụ khoa học và kỹ thuật
• Chuyển giao công nghệ

Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện
• Phòng Khoa học và công nghệ Nano
• Phòng nghiên cứu Hệ thống năng lượng bền vững
• Phòng thí nghiệm Nano Quang - Điện tử
• Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và vi phân tích
• Phòng thí nghiệm Vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường

Lĩnh vực đào tạo
• Bậc thạc sĩ ngành Khoa học và công nghệ nano
• Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quang học, Quang điện tử và Quang tử

Hoạt động nghiên cứu khoa học
• Nghiên cứu chế tạo và nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực từ học, bán dẫn và tính chất điện tử của vật liệu nano (chấm lượng tử, dây lượng tử và giếng lượng tử) ứng dụng trong điện tử, spintronics, quang điện tử, v.v…
• Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của linh kiện điện tử kích thước cỡ nano/micro (cảm biến khí, cảm biến sinh học,, v.v…)
• Tổng hợp và chế tạo vật liệu huỳnh quang chất lượng cao ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng
• Phát triển công nghệ cao cho than sạch, năng lượng tái tạo (năng lượng sinh khối, xăng sinh học, năng lượng mặt trời, v.v…)
• Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng những tính chất cơ bản của vật liệu nano, đặc trưng của các cấu trúc linh kiện điện tử kích thước nano (bóng bán dẫn hiệu ứng trường trên cơ sở cấu trúc kim loại ôxít bán dẫn, bóng bán dẫn hiệu ứng trường dùng graphen, đi-ốt xuyên ngầm cộng hưởng, v.v…) cho các ứng dụng số hóa và tần số radio.