Pin mặt trời & Vật liệu nano chức năng

Luôn chào đón ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ tham gia nhóm nghiên cứu của chúng tôi; Khi bạn trở thành thành viên nhóm nghiên cứu về Pin mặt trời & Vật liệu nano chức năng, bạn sẽ được tiếp cận với tri thức tốt nhất và cơ hội việc làm trong lĩnh vực. Nếu bạn quan tâm, liên hệ trực tiếp với giáo sư của chúng tôi bằng e-mail.

 

PGS. TS Nguyễn Duy Cường: Các hướng nghiên cứu chính bao gồm công nghệ màng mỏng, Vật liệu dẫn điện trong suốt, và công nghệ pin mặt trời màng mỏng dựa trên họ vật liệu chalcopyright Cu(In,Ga)Se2 andCu(Zn,Sn)Se2 .

Email: cuong.nguyenduy@hust.edu.vn

 

TS. Dương Thanh Tùng: Các hướng nghiên cứu chính bao gồm pin mặt trời màng mỏng dựa trên họ vật liệu perovskite; vật liệu huỳnh quang và chấm lượng tử bán dẫn thế hệ mới cho linh kiện chiếu sáng rắn; vật liệu dẫn điện trong suốt; và màng mỏng phủ chức năng trong linh kiện quang điện tử và quang học.

Email: tung.duongthanh@hust.edu.vn 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:

  1. Pin mặt trời màng mỏng dựa trên họ vật liệu Perovskite
  2. Pin mặt trời màng mỏng dựa trên họ vật liệu Chalcopyrite
  3. Kính phủ vật liệu thông minh
  4. Vật liệu và quá trình chế tạo trên các đế polymer uốn cong cho linh kiện quang điện tử
  5. Chấm lượng tử Perovskite cho LED.